نوع گیاه قهوه تخصصی شیوه‌های برشته کاری یا رُست، نحوه نگهداری و تمامی مراحلی که قهوه از مزرعه تا فنجان طی می‌کند در قیمت آن تأثیرگذار است. بی‌شک برخی از قهوه‌ها از کیفیت بالاتری نسبت به دیگر قهوه‌ها برخوردارند که این به‌موجب شرایط ایده‌آل رشد گیاه، مراحل فرآوری و دقت در رُست یا برشته کاری است.

درجه‌بندی قهوه‌ها بر اساس کیفیت (Grading Coffee)

تولید قهوه در بهترین شرایط کشت نیز درجات متفاوتی دارند که کشاورزان در مرحله اول درجه‌بندی قهوه‌ها بهترین دانه‌ها را از کم کیفیت‌ترین آن‌ها جدا می‌کنند و با قیمت‌های مختلف به فروش می‌رسانند.

اما در بخش‌های تخصصی همچون انجمن بین‌المللی قهوه (International Coffee Association) و یا انجمن قهوه‌ی تخصصی امریکا (Specialty Coffee Association of America) پارامترهای مختلفی برای این درجه‌بندی وجود دارد.

اندازه گیری درجه بندی قهوه

در این میان درجه‌بندی تعیین قهوه تخصصی شرایط ویژه‌ای را دارد. در هر 300 گرم قهوه نباید بیش از 5 دانه معیوب وجود داشته باشد و دانه‌های انتخابی می‌بایست اندازه‌ای خاص و ویژه و حداقل یک ویژگی متمایز در بادی، طعم، آروما یا اسیدیتی نسبت به دیگر دانه‌ها داشته باشد و همچنین می‌بایست رطوبت این دانه‌ها بن 9 الی 13 درصد باشد. در قهوه‌های تخصصی می‌بایست عاری از دانه‌های نرسیده باشد.

وجود تعداد کمی دانه معیوب در قهوه، کیفیت کلی قهوه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و فاکتور بسیار مهمی در درجه‌بندی قهوه‌هاست.

قهوه‌های تخصصی، قهوه‌های تجاری، گیاه قهوه، برشته کاری قهوه، رُست قهوه،

نگهداری قهوه، قهوه، قهوه روبوستا، گیاه عربیکا، قهوه عربیکا، اسیدیتی قهوه،

درجه‌بندی قهوه‌ها، انجمن بین‌المللی قهوه، انجمن قهوه‌ی تخصصی امریکا، دانه‌های قهوه،

مرحله رُست، برشته کاری، بادی قهوه، طعم قهوه، آرومای قهوه، اسیدیتی قهوه،