واژه نامه قهوه

واژگان قهوه: خاک Soil

Soil

قهوه موریس – گیاه قهوه مانند هر محصول دیگر مواد مغذی خود را از خاک Soil می‌گیرد. این به‌نوبه خود بر نحوه رشد گیاه و قهوه تولیدی آن تأثیر می‌گذارد.

تعداد pH (اندازه‌گیری میزان اسیدیته و قلیایی بودن) و میزان فسفر، نیتروژن و پتاسیم نشانگرهای اصلی برای کشاورزان برای درک مدیریت محصولات خود است.

کودها باید همراه با ترکیب خاک در نظر گرفته شوند.

مانند نور خورشید، دما، ارتفاع، تنوع و فرآوری، ترکیب خاک نیز یکی دیگر از جنبه‌های کیفیت است و به‌شدت بر مشخصات طعم قهوه تأثیر می‌گذارد.

اندازه‌گیری و مدیریت خاک همراه با این عوامل در تحقق کیفیت استثنایی فنجان بسیار کمک می‌کند.

منبع: The Coffee Dictionary, Maxwell Colonna

برای خرید قهوه تک خاستگاه single-origin coffee بر روی تصویر زیر کلیک کنید

Soil

The coffee plant, like any other crop, draws its nutrients from the soil.

This, in turn, affects the way the plant grows and the coffee it produces.

The pH number (measuring acidity and alkalinity) and phosphorus, nitrogen, and potassium levels are key markers for farmers to understand the management of their crop.

Fertilizers need to be considered in conjunction with soil composition.

Like sunlight, temperature, altitude, variety, and processing, soil composition is just another aspect of the terroir and greatly influences the flavour profile of the coffee.

Measuring and managing soil in conjunction with these factors will contribute greatly to realizing exceptional cup quality.

برای خرید قهوه 100 درصد عربیکا 100% arabica coffee بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ترجمه و تلخیص از قهوه موریس


برای خرید قهوه بر روی تصویر زیر کلیک کنید

برای دانلود اپلیکیشن قهوه موریس morris coffee app بر روی تصویر زیر کلیک کنید

جهت دریافت لیست قیمت قهوه بر روی تصویر زیر کلیک کنید

برای مشاهده صفحه قهوه موریس در اینستاگرام بر روی تصویر زیر کلیک کنید

برای خرید قهوه و عضویت در کانال تلگرام قهوه موریس بر روی تصویر زیر کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.