واژه نامه قهوه

واژگان قهوه: انکسار سنج Refractometer

Refractometer

قهوه موریس – انکسار سنج‌ها Refractometer در تعدادی از صنایع مورداستفاده قرار می‌گیرند و بر اساس اصل شکست نور کار می‌کنند – این همه در نام است.

شما یک نمونه از مایع را می‌گیرید و دستگاه از طریق آن نور شلیک می‌کند و اندازه‌گیری می‌کند که جامدات معلق در مایع چراغ را به اطراف فشار می‌دهند.

سپس این مفهوم است که از اینجا بازگردیم و بر اساس میزان شکست نور، مقدار جامدات موجود در مایع را دریابیم.

برای اندازه‌گیری بلوغ و تشخیص غلظت قند از همین دستگاه در میوه استفاده می‌شود، اما در قهوه از آن برای اندازه‌گیری میزان جامدات قهوه که در نوشیدنی قرار گرفته استفاده می‌شود.

نتایج باید در چارچوب موردبررسی قرار گیرد، اگرچه آن‌ها توانایی ارائه بینش در مورد فرآیند قهوه سازی را نیز دارند.

منبع: The Coffee Dictionary, Maxwell Colonna

برای خرید قهوه مناسب برای قهوه اسپرسو  espresso coffee بر روی تصویر زیر کلیک کنید

Refractometer

Refractometers are used in a number of industries and work on the principle of light refraction – it is all in the name.

You take a sample of a liquid and the apparatus shoots light through it,

measuring how the solids suspended in the liquid push the light around.

The concept is then to work back from here and figure out how many solids are in the liquid based on how much the light is refracted.

The same apparatus is used in wine and fruit to measure ripeness and figure out sugar concentration,

but in coffee it is used to measure the amount of coffee solids that have ended up in the beverage.

The results must be considered in context, though they do have the potential to provide insights into the coffee-making process.

ترجمه و تلخیص از قهوه موریس


برای خرید قهوه بر روی تصویر زیر کلیک کنید

برای دانلود اپلیکیشن قهوه موریس morris coffee app بر روی تصویر زیر کلیک کنید

جهت دریافت لیست قیمت قهوه بر روی تصویر زیر کلیک کنید

برای مشاهده صفحه قهوه موریس در اینستاگرام بر روی تصویر زیر کلیک کنید

برای خرید قهوه و عضویت در کانال تلگرام قهوه موریس بر روی تصویر زیر کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.