ارسال کالا در سایت قهوه موریس به روش های زیر صورت می گیرد.

تهران:

در استان طراح ارسال کالا به صورت پیک شهری صورت می گیرد.

در صورت خرید بالای 450 هزار تومان هزینه ارسال کالا رایگان می باشد و در صورت خرید های پایین تر از مبلغ 450 هزار تومان هزینه ارسال به صورت پس کرایه و بر عهده مشتری می باشد.

استان های دیگر:

در استان های دیگر ارسال کالا به سه صورت انجام می شود که در صورت خرید بالای 500 هزار تومان هزینه ارسال رایگان محاسبه می شود.

نوع ارسال کالا در خصوص استان ها به انتخاب مشتری خواهد بود

تیپاکس: در صورت ارسال کالا با تیپاکس هزینه ارسال به صورت پس کرایه محاسبه می شود و بر عهده مشتری است.

باربری: در ثورت ارسال کالا با باربری هزینه ارسال به صورت پس کرایه محاسبه می شود و بر عهده مشتری است.

برای سفارش های استان های غیر از تهران 3000 تومان هزینه بسته بندی به مبلغ سفارش افزوده می شود.