واژه نامه قهوه

واژگان قهوه: خشک‌کردن سهموی Parabolic

Parabolic

قهوه موریس – بعد از برداشت دانه‌های قهوه می‌توان از بسیاری از محیط‌های خشک‌کننده برای خشک‌کردن استفاده کرد. خشک شدن سهموی Parabolic در داخل محیطی بسیار شبیه گلخانه یا پلی تونل صورت می‌گیرد.

همانند تمام تکنیک‌های خشک‌کردن و پردازش، به نظر می‌رسد که خشک شدن سهموی یک معادله چندوجهی است و جمع شدن تعدادی متغیر نتایج را مشخص می‌کند.

خشک شدن سهموی، مانند خشک شدن مکانیکی، بیشترین محبوبیت را در کشورهایی دارد که بارندگی نامنظم دارند.

گفتنی است، پلی تونل به ایجاد یک محیط خشک‌کن کنترل‌شده کمک می‌کند.

منبع: The Coffee Dictionary, Maxwell Colonna

برای خرید قهوه عربیکا سینگل اورجین arabica coffee single-origin بر روی تصویر زیر کلیک کنید

Parabolic

Many drying environments can be used to dry coffee beans once they have been harvested.

Parabolic drying takes place inside an environment much like a greenhouse or polytunnel.

As with all drying and processing techniques, it appears that parabolic drying is a multifaceted equation – the coming together of a number of variables defines the results.

Parabolic drying, like mechanical drying, is most popular in countries with erratic rainfall.

The polytunnel helps create a more controlled drying environment.

ترجمه و تلخیص از قهوه موریس


برای خرید قهوه بر روی تصویر زیر کلیک کنید

برای دانلود اپلیکیشن قهوه موریس morris coffee app

بر روی تصویر زیر کلیک کنید

جهت دریافت لیست قیمت قهوه

بر روی تصویر زیر کلیک کنید

برای مشاهده صفحه قهوه موریس در اینستاگرام

بر روی تصویر زیر کلیک کنید

برای خرید قهوه و عضویت در کانال تلگرام قهوه موریس

بر روی تصویر زیر کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.