واژه نامه قهوه

واژگان قهوه: تابش Radiation

Radiation

قهوه موریس -هنگامی‌که یک قهوه را تفت می‌دهید اساساً آن را می‌پزید و درست مانند گرم کردن غذا Radiation ، روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید یک قهوه را بپزید.

دو روش متداول مورداستفاده همرفت و هدایت است: اعمال گرما یا از طریق استفاده از هوای گرم (همرفت) یا با ساختن ظرفی مانند یک طبل گرم (رسانایی) که گرما را به لوبیا منتقل می‌کند.

دستگاه‌های مختلف بو دادن می‌توانند با مقدار هر نیروی پخت‌وپز بازی کنند (به‌عنوان‌مثال می‌توانید یک کوره‌ای داشته باشید که هوا را بیشتر هدایت کند یا یک طبل بیشتر باشد) و فرایندهای مختلف روش پخت لوبیا را تغییر می‌دهد و طعم آن را تغییر دهید است.

برای خرید قهوه تک خاستگاه single-origin coffee بر روی تصویر زیر کلیک کنید

سریع‌ترین کوره‌ها، کسانی هستند که از همرفت استفاده می‌کنند. استفاده از اشعه کمتر معمول است، مانند اجاق مایکروویو خانگی. تابش باعث لرزش مولکول‌های آب در غذا می‌شود و سپس گرم می‌شود و غذا پخته می‌شود.

آنچه در اینجا به‌خصوص جالب‌توجه است، امکان گرم شدن بیشتر در تمام حبوبات است، زیرا مرکز هم‌زمان با خارج گرم می‌شود. تفاوت دقیق در تولید تشعشع طعم‌دهنده به‌ویژه مستند نیست، اما این فناوری بو دادن به‌طور فزاینده‌ای در حال کاوش و با نتایج عالی است.

منبع: The Coffee Dictionary, Maxwell Colonna

برای خرید قهوه یورگاچف (قهوه یرگاچف) گرید یک yirgacheffe coffee g1 بر روی تصویر زیر کلیک کنید

Radiation

When you roast a coffee you are essentially cooking it and, just like heating food, there are various ways in which you can cook a coffee.

The two most commonly used methods are convection and conduction: the application of heat either through the use of hot air (convection) or by making a container such as a drum hot (conduction), which then transfers heat to the beans.

Different roasting machines can play around with the amount of each cooking force (you could, for example, have a roaster that is more air driven or one that is more drum driven), and the different processes alter the way in which the bean is cooked and how it tastes.

The fastest roasters, though, are those that use convection.

برای خرید قهوه عربیکا کنیا (kenya) بر روی تصویر زیر کلیک کنید

Less common is the use of radiation, as in the domestic microwave oven.

The radiation vibrates the water molecules in the food, which then heat up and cook the food.

What is especially interesting here is the potential for more even heating throughout the beans,

as the centre gets heated at the same time as the outside.

The exact differences in flavour radiation produces are not particularly well documented,

but this roasting technology is increasingly being explored and with great results.

ترجمه و تلخیص از قهوه موریس


برای خرید قهوه بر روی تصویر زیر کلیک کنید

برای دانلود اپلیکیشن قهوه موریس morris coffee app

بر روی تصویر زیر کلیک کنید

جهت دریافت لیست قیمت قهوه

بر روی تصویر زیر کلیک کنید

برای مشاهده صفحه قهوه موریس در اینستاگرام

بر روی تصویر زیر کلیک کنید

برای خرید قهوه و عضویت در کانال تلگرام قهوه موریس

بر روی تصویر زیر کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.