اهواز، زیتون کارمندی، مرکز خرید زیتون، طبقه زیر همکف، فروشگاه قهوه موریس

تلفن های تماس:

09196032760

09168379571